Szerda 1 Magyarszovát, Ördöngősfüzes - Dalszövegek

Szerda 1 - dalszövegek

Az albumot a Fonó szerdai táncházában rögzítették 2011. május 4-én. Magyarszovát, Ördöngősfüzes muzsikája.


Szerda 1. Magyarszovát, Ördöngősfüzes Élő táncházi muzsika Dalszövegek

 

A Fonó szerdai táncházának nevét viselő Szerda CD sorozat első lemezén Magyarszovát – Ördöngösfüzes muzsikája hallható. A felvételek 2011. május 4-én készültek a Fonó szerdai táncházában, amikor a lemezen hallható zenészek - akik ezt követően a táncházban is húzták - egy koncert keretében mutatták be Magyarszovát és Ördöngösfüzes muzsikáját. Ennek a "gyűjtésnek" az eredménye ez a kiadvány. Több mint 300 ember mulatott a Fonóban azon az estén. A Szerda 1 lemez elérhető a webboltban itt, megvásárolható, az előadások előtt és alatt személyesen a Fonóban a Lemezei Cd boltban itt valamint digitális terjesztésben az Amazon felületén többek között.


Száradj el bokor hegytetőn,
Száradj el kedves szeretőm!
Úgy száradj el, mint a nádszál,
Mint a lekaszált szénaszál!
Verd meg Isten azt a vermet,
Ahol az én rózsám termett.
Ne teremjen más egyebet,
Csak a sok keserűséget!
Én is vo’tam mikor vo’tam,
Virágok közt virág vo’tam,
De rossz kertészre jutottam,
Keze alatt elhervadtam.
Én is vo’tam valaha,
Szépasszonynak kocsisa,
De megrúgott a lova,
Hogy egye meg a kutya!

/: Tudod babám, mit fogadtál, :/
/: Mikor kertemben sétáltál. :/
/: Rózsát kértem, szegfűt adtál, :/
Jaj de hamis lelkű voltál!
Álálá…
/: Mond meg rózsám az anyádnak, :/
/: Ne átkozzon fűnek fának! :/
/: Mert az átok helyet keres, :/
Azt fogja meg kit érdemes.
Álálá…
/: Szerettelek, nem kellesz már, :/
/: Tiltott anyád, ne tiltson már, :/
/: Mondd anyádnak, hogy ne tiltson, :/
Nem szeretlek, nincs mér’ szidjon!
Álálá…

Szeress egyet, s legyen szép,
Ha szenvedsz is, legyen mér’!
Álálá…
Nincs édesebb, mint a méz,
Ki mit szeret, arra néz.
Álálá…
Lám én szőkét szeretek,
Ha ránézek, nevetek.
Álálá…
Se nem kicsi, se nem nagy,
Éppen hozzám való vagy.
Álálá…


Jár a kislány virágos, virágos szép mezőbe’,
Fehér kendő lobog két szép kezébe’.
Fehér kendő a szerelem zászlója,
Azt szerettem, akit nem kellett volna.
/: Mind azt mondják, nem búsulok, :/
/: Mer az utcákon nem sírok, :/
Sírok én otthon eleget,
Hol nem lát senki engemet.
Szépen veri az eső a virágot,
Te meg babám kerüld meg a világot!
Kerüld meg ezt a világot kereken,
Mert nem voltál hű szeretőm sohasem!
De szeretnék az egen csillag lenni,
Ott is csak a hajnalcsillaggal járni,
Éjfél után megkerülném az eget,
Hogy tudjam meg, hogy a babám kit szeret.
A sok felhő kondorodik,
Babám hasa domborodik.
Hagyjad babám, domborodjék,
Hogy a magyar szaporodjék! csuhajja
Nyisd ki babám az ajtódat!
Engedd be a galambodat!
Nyitom, nyitom jó galambom,
Csak a lajbim gombolgatom, csuhajja.

Kicsi tulok, nagy a járom,
Fiatal még az én párom.
Kerek három évig várom,
Mégis ő lesz az én párom.
Kicsi tulok nagy a szarva,
Nem fér be az istállóba.
Le kell a szarvából vágni,
A babámtól el kell válni.
A szerelem szívet éget,
Ki nem hiszi, próbálja meg!
Én nem hittem, próbát tettem,
Azzal magam elvesztettem.

Meg kell a búzának érni,
Ha minden nap meleg éri. Álálá…
Meg kell szívemnek hasadni,
Ha minden nap bánat éri. Álálá…
Tiltnak babám, tiltnak tőled,
Titkon se beszéljek veled. Álálá…
Ahol látlak, kerüljelek,
Még ott se beszéljek veled. Álálá…
Édesanyám mondta nékem,
Minek a szerető nékem? Álálá…
De én arra nem hallgattam,
Titkon szeretőt tartottam. Álálá…
Hosszú szárú liliomszál,
Te kis legény mit gondoltál,
Mikor ide kiállottál?
Kiállottál, de kiér’?
A régi szeretődér’.
Édesanyám mondanék én, csuhaj valamit.
Gombolja ki fehér ingem egész eleit!
Nézze meg hogy mi bántja,
Mi bántja a szívemet!
Elrabolták tőlem a szeretőmet.
Jaj Istenem de szép dolog,
A sok bolond együtt forog.
Ez a kislány alig tizenhat éves,
Azt se tudja, kibe legyen szerelmes.
Ha leülök melléje, megfogja a kezemet,
Kicsalja a szívemből a szerelmet.
A rucának mitől sáros a tolla?
A babámnak mitől nőtt meg a hasa?
Hogy a fene egye meg a bestia rucáját,
Megette a szomszédasszony búzáját!
Járd ki lábam, járd ki most!
Nem parancsol senki most.
Egyik lábam kijárja,
A másik meg kivágja.

A szováti hegytetőn
Integet a szeretőm.
Fehér kendőt lobogtat,
Engem oda csalogat.
De én oda nem megyek,
Felesége nem leszek!

Húzzad cigány, húzzad jobban!
Táncolni való kedven van.
Kitáncolom a lelkemet,
Elmulatom a pénzemet.

Húzzad cigány hegedűs,
A te kezed nem ezüst.
Se nem ezüst, se nem réz,
Csak egy ügyes cigánykéz.

Szerettelek egy ideig,
Keddtől fogva szeredáig.
Ugye babám sok szép üdő,
Száradjon beléd a tüdő!

A szeretőm furulyás,
A hegyekbe’ furulyál.
Viszek neki vacsorát,
Fekete tyúk taraját.

Édesanyám sok szép szava,
Kit fogadtam kit nem soha.
Hallgattam a másokéra,
Nem az édesanyáméra.

Nem vagyok, nem vagyok, nem vagyok hibás,
A szeretőm elhagyott az csak kifogás.
Ölelem, csókol, szívemből teszem,
Hazamegyek minden este, mert én szeretem.
Álálá…
Kertek alatt foly’ el a víz,
Bennem babám soha ne bízz!
Ha bízol is, csak úgy bízzál,
Szeretőről gondoskodjál!

Édesanyám lánya vagyok,
Sárgadinnye hajból vagyok.
Csókot is csak annak adok,
Akinek csak én akarok.

Túl a hegyen innen is,
Áldjon meg az isten is!
Téged babám engem is,
Még aki felnevelt is!

Szállj le kakas a kapuról,
Igyál vizet a lapuról!
Mer’ a Tisza befagyott,
A szeretőm elhagyott.

Track 5
Azt gondolod te csipás,
Hogy engem nem szeret más.
Szeret engem még más is,
Náladnál szebb virág is,
Náladnál szebb virág is. Álálá…
Azt gondolod te ügyetlen,
Hogy érted vagyok kedvetlen.
Se nem érted, se nem másért,
Csak a sok irigy szájáért,
Csak a sok irigy szájáért. Álálá…
Irigyeim annyin vannak,
Mint a kutyák, úgy ugatnak.
Adok nekik egy víg napot,
Hogy ugassák ki magukat,
Hogy ugassák ki magukat. Álálá…

/: Azt mondják az emberek,
Hogy én sokat szeretek. :/
De hazudtok emberek,
Mer’ én egyet szeretek,
Mer’ én egyet szeretek, de szeretek.
Én az úton le se fel,
Le se fel se mehetek.
Mind azt mondják az irigyek,
Hogy szeretőt keresek.
Nem kell nékem, van már nékem,
Van már nékem egy barna,
Kinek jobbról barna göndör a haja.
A nagyapám régen megho’t,
Az is olyan szerelmes volt. Álálá…
Én az unokája vagyok,
A legényér’ élek-halok,
A legényér’ élek-halok, de csuhajja.
Azt akartam én megtudni,
Szabad a másét szeretni? Álálá…
Tudakoltam, de nem szabad,
Így a szívem gyászba’ marad,
Így a szívem gyászba’ marad, de örökre.
Fejik a fekete kecskét,
Verik a barna menyecskét. Álálá…
Ott had üssék az oldalát,
Ne szeresse a más urát,
Ne szeresse a más urát, de sohase.


Track 6
Fordulj kedves lovam napszentület felé,
Úgy se jövök többet soha visszafelé.
Messze fö’dre megyek, elbújdosom innen,
Szép szülőhazámat nem látom meg többet.
Idegen országban Idegen emberek,
Járok az utcákon, senkit nem ismerek.
Szólanék hozzájuk, de ők nem értenek,
Ezen az én szívem de nagyon kesereg.
Az idegen földön olyan beteg vagyok,
Szomszédim házáig alig elámbolygok.
Szomszédim azt mondják, talán meg is halok,
Én is azt gondolom, meg sem is maradok.
Bárcsak ez az éjszaka,
Szent Györgynapig tartana!
Soha meg ne virradna,
Soha meg ne virradna,
Soha meg ne virradna. Álálá…
Az ajtómig meg vissza,
A gyűrűmet add vissza!
Mert ha vissza nem adod,
Megcsípem az ajakod,
Megcsípem az ajakod. Álálá…
Esik eső, zúg a malom,
Holnap lesz a lakodalom.
Esik eső, zúg az idő,
Holnap lesz az esküvő,
Holnap lesz az esküvő. Álálá…
Lassan kocsis, hogy a kocsi ne rázzon,
Hogy a babám gyönge szíve ne fájjon!
/: Mer’ az úton nincs patika, ihaj, sem orvos,
Babám gyógyít, nem a kórházi orvos. :/
Azt gondolod te csipás, ihaj, te csipás,
Hogy engem nem szeret más, ihaj, szeret más.
/: Szeret engem még más is, ihaj, még más is,
Az ügyes édesanyád is, de az anyád is. :/
Azt gondolod te szigorú, ihaj, szigorú,
Hogy érted lettem szomorú, de szomorú.
/: Se nem érted, se nem másért, ihaj, sem másér’,
Az ügyes édes anyádért, de az anyádér’. :/
Falu végén a feszület,
Hárman lepték meg a szüzet.

Máma péntek, holnap szombat, vasárnap,
Sepregetnek a füzesi leányok.
/: Seperjétek ki az utcát simára!
Jön a babám, csikorog a csizmája. :/
Édesanyám mér’ szültél a világra?
Mér’ nem dobtál a zavaros Tiszába?
/: Tisza vize vitt volna a Dunába,
Hogy ne lennék senki megunt babája. :/
Keserű víz nem hittem, hogy édes légy,
Régi babán nem hittem, hogy csalfa légy.
/: Csalfasággal csaltad meg a szívemet,
A jóisten borítsa rád az eget! :/

Kertünk alatt gödröt ásnak, mély gödröt ásnak.
Szebb szeretőm van, mint másnak, ihaj, mint másnak.
/: Bárcsak ilyen szép ne vo’na, kevesebb irigyem vo’na,
Kevesebb irigyem vo’na, Ánáná… :/
Széna terem parlagon, kinn a parlagon.
Feküdj mellém galambon, édes galambom!
/: Ha fekszem is temelléd, arccal fordulok feléd,
Arccal fordulok feléd, Ánáná… :/
Beljebb, beljebb a falig, egész a falig,
Ölelj engem hajnalig, egész hajnalig!
/: Míg édesanyád aluszik, veled mulassak hajnalig,
Veled mulassak hajnalig, Ánáná… :/

Most jöttem Gyuláról,
Gyulafehérvárról.
Leesett a lovamról a patkó,
A három lábáról.
Csak egy maradt rajta,
Az is kotyog rajta.
Kovácslegény lelki jó pajtásom,
Igazítsál rajta!
Kovács kalapálja,
Mind azt veri rája,
Hogy ennek a keselylábú lónak
Magyar (gyerek) a gazdája.
Húzzad cigány mindaddig, mindaddig, de mindaddig,
Míg a pendely langallik, de langallik!
/: Húzzad cigány mindaddig, ej de mindaddig,
Míg a pendely langallik, de langallik! :/
Gyere rózsám, gyere ki, gyere ide, gyere ki!
Mondok neked valamit, de valamit.
/:Nem mondok én egyebet, hej de egyebet,
Csak hogy szeress engemet, de engemet! :/
Korcsoma a templomunk,
S a muzsikus a papunk.
Hosszúszárú laboda,
Nem termettem dologra.
Lábam termett a táncra,
Szemem a kacsintásra.
Nyisd ki babám az ajtódat,
Ereszd be a galambod!
/: Ja de lassan nyitod ki,
Mintha nem tudnád, hogy ki. :/

A füzesi templom előtt,
Megfogadtam Isten előtt,
Hogy nem tartok több szeretőt,
Csak minden ujjamra kettőt.
Ha nem kettőt, bár egyet,
Kit igazán szeretek.

Ez a kicsi szegelet
Megér három ezeret.

Én azt hittem, hogy mennydörög,
Azt’ csak a tököm lődörög.

Húzzad édes muzsikásom,
Mer’ én néked megszo’gálom.
Vagy aratok, vagy kapálok,
Vagy egy éjjel véled hálok.

Ide lábam, ne tova,
Nem a szomszéd faluba!
Mer’ a szomszéd faluba’,
Nincs ilyen jó muzsika.

« vissza a főoldalra
Kapcsolat

Fonó Budai Zeneház

1116 Budapest Sztregova u 3

+36 1 206 5300 fono@fono.hu
LiveFromFono
Youtube
musicfromfono
Youtube
Impresszum|Támogatók|Adatvédelmi nyilatkozat