Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
HÍRLEVÉL/REKLÁMLEVÉL
 
Tisztelt Felhasználó!
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20.§ paragrafusa, hogy a Fonó Budai Zeneház Nonprofit Kft. (1116 Budapest, Sztregova utca 3.) által működtetett www.fono.hu honlapon való regisztrációhoz szükséges adatainak szolgáltatása önkéntes. Az adatokat kizárólag Öntől szerezzük be.
 
A jelen űrlap kitöltésével Ön kifejezetten hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, valamint egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ön elektronikus levelezési címére a Fonó Budai Zeneház Nonprofit Kft. termékeivel, szolgáltatásaival és rendezvényeivel kapcsolatos reklámot is tartalmazó e-mailt küldjön.
 
A Fonó Budai Zeneház Nonprofit Kft. az Ön hozzájárulása alapján, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint (2) bekezdés a) pontja, továbbá a gazdasági és reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grt.) 6.§ (5) bekezdése alapján kezeli az Ön által megadott alábbi személyes adatokat ahhoz, hogy az Ön részére a Fonó Budai Zeneház Nonprofit Kft. hírlevelet, valamint termékeivel, szolgáltatásaival, rendezvényeivel kapcsolatos reklámokat küldjön:
- név
- e-mail cím
 
Az adatokat kizárólag a Fonó Budai Zeneház Nonprofit Kft. www.fono.hu munkatársai és a Fonó Budai Zeneház Nonprofit Kft. által megbízott, a honlap üzemeltetéséért felelős személyek kezelik és ismerhetik meg. Adatai további személyek számára később nem kerülnek átadásra. Az adatok kezelése az Ön regisztrációjának törléséig tart.
 
Tájékoztatjuk, hogy Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az Infotv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21.§ paragrafusában meghatározott tiltakozási, illetve 22.§ paragrafusában meghatározott bírósági jogérvényesítés lehetősége.
 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztráció elküldésével Ön kifejezetten és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az Ön részére a Fonó Budai Zeneház Nonprofit Kft. hírlevelet, valamint termékeivel, szolgáltatásaival, rendezvényeivel kapcsolatos reklámokat küldjön. Hozzájárulását Ön bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.
 
A Grt. 6.§ (7) bekezdése értelmében tájékoztatjuk, hogy reklámok küldéséhez hozzájáruló nyilatkozatának visszavonását, valamint reklám küldésének megtiltása iránti igényét az alábbi elérhetőségeken jelentheti be:
e-mail: fono@fono.hu
Postacím: Fonó Budai Zeneház 1116 Budapest, Sztregova u. 3.
 « vissza a főoldalra
Kapcsolat

Fonó Budai Zeneház

1116 Budapest Sztregova u 3

+36 1 206 5300 fono@fono.hu
LiveFromFono
Youtube
musicfromfono
Youtube
Impresszum|Támogatók|Adatvédelmi nyilatkozat